top of page

Traume Terapi

v. Carina Skjoldemose Hansen

Din krop bærer og udtrykker dine traumer

Behandling

Kropsorienteret Chok og Traume Terapi hos Borup Fysioterapi

Hos Borup Fysioterapi forstår vi at dine tanker og dit sind, påvirker dit fysiske velbefindende. Som klinik vil vi gerne rumme det hele menneske og derfor er tilbuddet om kropsorienteret traumeterapi vigtigt, for dig der har symptomer efter et traume og vil bearbejde dit traume på en måde hvor krop og sind kan følge med.

Hvad betyder chok og traume for kroppen?

Efter et traume eller chok, er der risiko for nervesystemet fastlåses i alarmberedskab og stress, hvor kroppen ubevidst føler sig truet. Dette kan opleves som om man ikke helt er til stede og at kroppen lukker ned for sanse-input. Der kan også forekomme smerter og spændinger i kroppen, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, stress, uro og angst, fobier, depression og kronisk træthed. Det er ikke selve hændelsen, der afgør hvor kraftig denne kropsreaktion er, men hvor stress følsom man er på tidspunktet og efter det er sket.

Målet med Traume Terapi

At forstå et traume eller chok er ikke altid nok til at bearbejde og komme igennem det. Målet med traume-terapi er at bringe nervesystemet tilbage til sin naturlige balance og øge oplevelsen af livsglæde og nærvær i hverdagen. Bearbejdningen sker via en kropsorienteret terapeutisk tilgang, som er både samtale og et særligt fokus på kroppen. Her lyttes til dit nervesystem, og der arbejdes med hvornår du spænder op og slapper af. Metoden er udviklet af Bodynamic, som bidrager med et banebrydende analysesystem til at forstå sammenhæng imellem krop og traumer, med effektive metoder til at bringe dig i balance.

Som traumeterapeut, arbejder Carina ”uden” om traumerne for at skabe kropslige og mentale ressourcer og indsigt. På den måde står du stærk til at kunne rumme traumerne - uden at blive overvældet. 

”Når jeg ved du kan rumme oplevelserne, kan vi med forskellige teknikker gå ind og arbejde direkte i traumerne”-Carina.

I en kropsterapeutisk behandling er der ofte fokus på årsagen frem for symptomet, og målet er at støtte kroppens evne til at helbrede sig selv og integrere hændelsen, traumet eller svigtet i dit nervesystem så der igen er balance i din krop og i dit sind.

Carina 

BODYNAMIC

Bodynamic er bygget op omkring somatisk psykologi og bidrager med et banebrydende analyse system og behandlingsmetode.

Terapi-metoden integrerer aktuel forskning i psykomotorisk udvikling af børn, kognitiv og dybde psykoterapi, hjerneforskning, og særlig vægt på kvaliteten af det sociale menneske og på sunde sociale forhold.

bottom of page