top of page
Traumeterapi og behandling hos Borup Fysioterapi ved behandler Carina

Traume Terapi

Hos Borup Fysioterapi tilbyder Carina Skjoldemose Hansen specialiseret kropsorienteret chok traumeterapi og behandling. Læs mere om hvordan behandlingen kan hjælpe dig, kontakt os for mere info eller book en tid.

Vores terapeut Carina

 

Jeg er udannet Psyko-somatisk Chok Traume terapeut hos Bodynamic International, hvor jeg også har taget en Foundation træning.

Læs her mere på bodynamic.com

Jeg har derudover mange års erfaring som underviser på Breathe SMART kurser på Island og Prison SMART kurser i Horserød statsfængsel, og i København. 

Læs mere på ditfocus.dk

Carina chok traume kropsterapeut

Hvad choktraume terapi kan hjælpe dig med

Som uddannet choktraume terapeut, er jeg specialiseret i at arbejde med mennesker, der har oplevet chokerende eller traumatiske begivenheder i deres liv. Nedenfor kan du læse om de forhold og oplevelser, som jeg gennem choktraume terapi kan behandle:

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): Dette er en tilstand, hvor en person oplever vedvarende symptomer som flashbacks, mareridt og øget årvågenhed efter at have oplevet en traumatisk begivenhed.

 

Akutte stressreaktioner: Dette er en umiddelbar reaktion på en traumatisk begivenhed, som kan inkludere desorientering, forvirring og angst.

Fysiske traumer: Dette kan inkludere bilulykker, fald, voldelige overfald og andre fysiske skader.

Seksuelt misbrug eller overgreb: Jeg kan hjælpe ofre for seksuelt misbrug eller overgreb med at bearbejde deres oplevelser og finde heling.

Følelsesmæssigt misbrug: Dette kan inkludere mobning, psykologisk mishandling eller andre former for følelsesmæssigt traume.

Tab og sorg: Kan være tabet af en elsket, en skilsmisse, tabet af et job eller andre betydningsfulde tab.

Vidne til vold eller katastrofer: Dette kan inkludere at være vidne til en voldelig begivenhed, en naturkatastrofe eller en anden traumatisk begivenhed.

Krigs- og torturoverlevende: Terapeuten kan arbejde med individer, der har oplevet krig eller tortur.

Barndomstraumer: Kan inkludere oplevelser fra en tidlig alder, såsom omsorgssvigt, misbrug eller andre traumatiske begivenheder.

Bindings- og tilknytningsproblemer: Dette kan være relateret til tidlige oplevelser med omsorgsgivere eller andre vigtige personer i en persons liv.

Dissociative lidelser: Dette kan inkludere tilstande, hvor en person føler en adskillelse fra sig selv eller sine omgivelser.

Hvordan foregår behandlingen hos en Bodynamic Terapeut?

Som terapeut anvender jeg en unik kropslig tilgang til behandling af choktraumer. Gennem præcis kropssansning hjælper jeg klienter med at rumme stress uden at aktivere gamle traumer.

 

Jeg arbejder med at løsne kropslåsninger forårsaget af traumer og genskaber sunde overlevelsesreflekser. Jeg har stor erfaring med åndedrætsteknikker og breathwork, hvilket jeg ofte bruger som metode til at skabe ro og forbindelse.

Chok traumebehandlingen fokuserer på at genoprette balance i nervesystemet, styrke individets ressourcer og ændre beslutninger truffet under traumet.

I en kropsterapeutisk behandling er der ofte fokus på årsagen frem for symptomet, og målet er at støtte kroppens evne til at helbrede sig selv og integrere hændelsen, traumet eller svigtet i dit nervesystem, så der igen er balance i din krop og i dit sind.

Breathwork og åndedræt skaber ro og løser traumer hos Borup Fysioterapi

Målet med traume terapi

At forstå et traume eller chok er ikke altid nok til at bearbejde og komme igennem det.

 

Målet med traume-terapi er at bringe nervesystemet tilbage til sin naturlige balance og øge oplevelsen af livsglæde og nærvær i hverdagen. Bearbejdningen sker via en kropsorienteret terapeutisk tilgang, som er både samtale og et særligt fokus på kroppen. Her lyttes til dit nervesystem, og der arbejdes med hvornår du spænder op og slapper af.

 

Metoden er udviklet af Bodynamic, som bidrager med et banebrydende analysesystem til at forstå sammenhæng imellem krop og traumer, med effektive metoder til at bringe dig i balance.

Som traumeterapeut, arbejder jeg ”uden” om traumerne for at skabe kropslige og mentale ressourcer og indsigt. På den måde står du stærk til at kunne rumme traumerne - uden at blive overvældet. 

Når jeg ved du kan rumme oplevelserne, kan vi med forskellige teknikker gå ind og arbejde direkte i traumerne

Et af klinikkens tre Behandlerrum hos Borup Fysioterapi

Hvad betyder chok og traume for kroppen?

Efter et traume eller chok, er der risiko for nervesystemet fastlåses i alarmberedskab og stress, hvor kroppen ubevidst føler sig truet. Dette kan opleves som om man ikke helt er til stede og at kroppen lukker ned for sanse-input. Der kan også forekomme smerter og spændinger i kroppen, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, stress, uro og angst, fobier, depression og kronisk træthed. Det er ikke selve hændelsen, der afgør hvor kraftig denne kropsreaktion er, men hvor stressfølsom man er på tidspunktet og efter det er sket.

Hvad er Bodynamic?

Bodynamic er bygget op omkring somatisk psykologi og bidrager med et banebrydende analysesystem og behandlingsmetode.

Terapi-metoden integrerer aktuel forskning i psykomotorisk udvikling af børn, kognitiv psykologi og dybde psykoterapi, hjerneforskning, og med særlig vægt på kvaliteten af det sociale menneske og på sunde sociale forhold.

KLinikkens logo ligner en lotus blomst
bottom of page